Klubbens historia


Den 4 januari 1957 samlades ett antal framsynta personer hemma hos Henning Johansson i Markaryd för att diskutera eventuellt bildande av ny stövarklubb med företrädesvis Skåne och Blekinge som verksamhetsområde. Efter detta möte gick det sedan fort. Den 23 januari samma år bildades klubben.

Till styrelse valdes Henning Johansson Markaryd, Bonde Persson Vittsjö, Arne Andersson Markaryd, Henning Johansson Villands Vånga, Folke Tynell Hässleholm, Torsten Svensson Osby, Börje Persson Vittsjö, Sten Lundin Markaryd och Hugo Andersson Broby. 

En annan person värd ett särskilt omnämnande i klubbens historia är Roland Bäckman Markaryd. Han invaldes i styrelsen redan1966 efter Nils Andersson Sibbhult då denne valts till ordförande i den då nybildade Skåne-Blekinge Stövarklubb. Roland verkade först som kassör och sedan som sekreterare fram till sin död 2001.   Medlemsantalet var vid första årets utgång 214 st. Som mest har klubben haft 332 medlemmar (1974).