Unghundskamp 2021

Mer info

Tryck här

Ett stort tack till alla domare, markägare och övriga funktionärer som såg till att vi kunde genomföra ett bra DM.


STYRELSEN

Två glada hundägare från Distrikt 4.


Till vänster Börje Levin med Vidstiges Morrizon och till höger Jonas Söderblom med Axemmy´s Putte.

Morrizon placerade sig som etta och Putte som tvåa vid vårt DM.

Lycka till på SM. 

Deltagande hundar och Live rapportering

Kettystams Ruza

08.03 Släpp.

Inga slag ännu.

10.30 Släppt i nytt område.

10.33 Upptag, sett haren.

11.09 Tappt.

12.32 Dötappt

12.36 Släpps på nytt.

14.15 Provet avbröts med koppling.

Dag 1, 26/17 0-pris.

Dag 2

Ruza släppt och är ute på slag.

Upptag hare.

Ruza har tappt.

Kopplad efter dötappt.

Nytt släpp i annan terräng.

Nytt upptag hare.

Ruza har prisdrev.

Dötappt, koppling och bryter för dagen.

Harakrökens Atena

Upptag, har sett haren.

Atena har tappt.

Atena kopplad, förflyttning.

Första haren liten fälthare.

Nytt upptag.

10.45 Atena har tappt.

Ägaren valde att avbryta innan tappttiden

var ute. 

Gjort nytt släpp.

Atena har slag, väntar på upptag.

Nytt upptag av Atena.

Tappt på nytt.

Atena kopplad och släppt på nytt område.

Dag 1, 18/18 0-pris.

Dag 2

08.00 Släppt

08.14 Upptag.

Tappt.

09.47 Nytt släpp.

11.02 Upptag. Hare. Ses 5 ggr.

Atena driver förtjänstfullt.

14.00 Avbrutit på ägarens begäran.
Flärkdalens Kira

08.00 Släppt, inga slag ännu.

Efter kortare förflyttning har Kira fått slag.

08.58 Upptag av Kira.

09.25 Problem på väg men jobbar bra.

Kira kopplad och förflyttat till nytt område.

Kira släppt på nytt.

11.52 Inga slag ännu.

12.10 Kira kopplad och släppt i nytt område.

12.32 Går på slag.

13.49 Kira kopplad och provet avslutat.

Dag 1, 0/5 0-pris. Starta ej dag 2.

Hjälmsereds Atos

Har slag.

08.14 Upptag, haren sedd.

08.34 Tappt.

Släppt i nytt område.

10.03 Har slag.

11.08 Upptag.

Atos driver hare.

11.31 har tappt nu.

Dötapt.

13.09 Släppt på nytt område.

13.22 Kopplat och provet avslutat.

Dag 1, 30/21 0 pris.

Dag 2

o8.00 Släppt, söker bra.

Markera slag.

Upptag hare.

Atos har haft tappt men nu driver han igen.

Atos kopplad och är släppt igen. Har prisdrev.

Kopplad och avslutat provet.


Kärnträffens Hugo

08.00 Släppt.

Rest hare sågs i upptaget.

Hugo har tappt, krånglig hare.

Hugo kopplad, byte av område.

09.55 Hugo har slag.

Hugo har rest.

Hugo har haft tappt men driver igen.

Sett haren.

Hugo har tappt.

12.45 Hugo är kopplad och släppt i nytt område.

Hugo har tagit upp ny hare men det blev tappt rätt omgående.

Dag 1, 43/50 3 pris.

Dag 2

08.25 Upptag, okänt drevdjur ännu.

Tappt ca 20 min, driver nu igen.

Kopplad.

Provet avbrutit.


Axemmy´s Putte

08.32 Upptag.

09.14Tappt. 

Haren setts en gång, hunden 30 sek efter.

10.14 Dötappt med koppling.

10.20 Nytt släpp.

10.57 Upptag.

12.40 Kopplad.

12.55 Nytt släpp.

13.20 Upptag.

13.32 Koppling på ägarens begäran.

Dag 1, 42/50 3 pris.

Dag 2.

08.00 Släppt.

08.11 Upptag.

Kopplat, nytt släpp.

Ute på sök.

10.01 Upptag.

Putte driver hare.

Putte har tappt.

Driver igen.

Putte har prisdrev.

12.14 Putte driver som bara den.

13.00 Putte driver fortfarande.

Provet avslutat.


Vidstiges Morrizon

08.00 Släppt.

08.27 Upptag.

08.58 Driver fortfarande, sett haren.

09.30 Driver fortfarande.

09.53 Tappt.

10.28 Fortfarande tappt.

10.50 Kopplad och gör en förflyttning.

11.04 Morrizon släppt på nytt.

Första drevet blev prisdrev.

11.34 Jobbar på slag.

11.40 Rest Hare.

12.37 Tappt.

12.57 Reste om haren.

14.05 Kopplad för dagen.

Dag 1, 93/52 2 pris.

Dag 2.

Markera slag.

Upptag Hare.

Morrizon underhåller oss med ljuv musik. 

09.57 Morrizon matar på.

Har haft tappt men driver igen.

Morrizon har tappt.

Morrizon löste tappten och driver igen.

Har haft tappt driver nu igen.

Har sett haren 3 ggr.

Morrizon kopplas på fullt drev.

Släpps i ny terräng.

Avbröt provet med koppling.


Vemboö Eila

08.20 Upptag.

09.32 Tappt.

Prisdrev.

10.50 En kortare repris nu tappt igen.

Dötappt .

11.44 Nytt släpp.

Eila Kopplad och provet avslutat.

Dag 1, 82/47 2 pris.

Dag 2

08.00 Släppt.

08.19 Upptag.

Kopplad på okänt drevdjur.

09.28 Släppt på nytt.

Går på slag.

11.55 Upptag.

Eila har tappt.

Eila driver, har prisdrev.


Goldrevs Dimma

08.00 Släppt.

08.20 Slag.

09.05 Dimma går fortfarande på slag.

09.53 Dimma jobbar på fortfarande, inget upptag.

10.27 Upptag.

11.09 Dimma driver fortfarande.

11.19 Haren har observerats.

12.06 Tappt, väntar på nytt upptag.

13.02 Dötappt.

13.20 Dimma kopplas och provet avbröts.

Dag 1, 81/50 2 pris.

Dag 2

08.00 Släppt.

08.20 Markera slag.

09.03 Upptag.

Driver hare.

Har tappt.

Har fortfarande tappt, men har prisdrev.

Dimma driver igen.

Dimma har dötappt.

Dimma har haft ett kortare drev.

Dimma har dötappt, provet avslutat.

Ugglemyrens Majken

08.10 Upptag.

Majken har tappt.

09.10 Kopplad, släppts i ny terräng.

Slag direkt och reste strax därpå.

Kopplad för dagen. Avbrutit.

Dag 1, 0/0 0 pris. Starta ej dag 2.