Sydsvenska stövarklubben

Vår hemsida 

Ligger tyvärr nere 


Vi får be er gå in på vår Facebook sida där ni ser aktuell information.

Betalningsordning Jaktprov


Klubben har infört en ny betalningsordning vid start på klubbens jaktprov.


Betalning av domararvode skall ske i skogen till domaren. 250 kr/dag.


Startavgiften på 100 kr /dag till klubben skall betalas in på klubbens BG 5682-3925 av hundägaren snarast.


Startavgift 
100 kr/dag Ökl
200 kr        Elit
100 kr/dag RR-Prov


Jaktprovsprotokoll skall vara hos kommissarien senast 5 dagar efter genomfört prov.

Sydsvenska stövarklubbens
område


Kontakta webmastern

Ändringar, uppdateringar och tips till hemsidan mottages tacksamt på min mail

Christer


Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept