Jaktprov säsongen 2018-2019

 

Datum Plats Prov Sista anm. dag Kommisarie
1/9-2018 15/2–2019 Skilda platser Ökl Fälthare  —–  Mats Nilsson
070–5756285
1/9-2018 28/2–2019 Skilda platser Ökl Skogshare, RR —–  Se ovan
1/9-2018 15/3–2019 Skilda platser Rävprov                           —– Se ovan
1/9-2018 28/2–2019 Skilda platser Elit Rörligt    —–   Se ovan
12/1–2019 Markaryd Sydräven 1/1–2019 Peter Persson 072–5334709
2/2–2019 Markaryd Smålandsstövardagen   22/1–2019 Magnus Johansson 
070–5562154
8/2–11/2–2019 Markaryd Elitprov med KM 29/1–2019 Tommy Blomqvist 
070–6920762

Startavgifter: RR-Prov 100 Kr Ökl 350 Kr Elitprov 700 Kr

Startavgifter insättes på klubbens BG 5682–3925