Jaktprov säsongen 2019-2020

 

Datum Plats Prov Sista anm. dag Kommisarie
1/9-2019 15/2–2020 Skilda platser Ökl Fälthare  —–  Mats Nilsson
070–5756285
1/9-2019 28/2–2020 Skilda platser Ökl Skogshare, RR —–  Mats Nilsson
070–5756285
1/9-2019 15/3–2020 Skilda platser Rävprov                           —– Mats Nilsson
070–5756285
1/9-2019 29/2–2020 Skilda platser Elit Rörligt    —–   Mats Nilsson
070–5756285
22/2–2020 Markaryd Sydräven 12/2–2020 Peter Persson
070-395 0868
1/2–2020 Markaryd Smålandsstövardagen   22/1–2020 Mats Nilsson
073-352 23 42
7/2–10/2–2020 Markaryd Elitprov med KM 25/1–2020 Tommy Blomqvist 
070–6920762

Startavgifter: RR-Prov 100 Kr Ökl 350 Kr Elitprov 700 Kr

Startavgifter insättes på klubbens BG 5682–3925